Visokotemperaturne in nizkotemperaturne toplotne črpalke

toplotne črpalkeToplotne črpalke so odličen nadomestek ogrevanju stanovanj s klasičnim oljem, plinom in biomaso. Glavni razlogi so priročnost, ekonomičnost in stalnost energentov. Ogrevanje s toplotno črpalko je edini energent, ki ne onesnažuje ozračja z izpusti CO2. Z izpusti CO2 in metana v ozračju se povečuje učinek tople grede in našim zanamcem povzroča podnebne grožnje. Znanstveniki so odkrili, da je tehnologija toplotne črpalke ena od redkih rešitev za bistveno zmanjšanje emisij onesnaževanja ozračja, ki nastane ob kurjenju s fosilnimi gorivi kot so olje, les, plin, biomasa, kjer je izpust CO2 enormno visok.

Toplotne črpalke v izgradnji ne potrebujejo nekaterih gradbenih posegov, in sicer: ne potrebujejo izgradnje dimnika; peči, gorilca, cisterne ali skladovnice drv; ne potrebuje tedenskega čiščenja pepela in dnevnih skrbi glede zaloge kuriva; ne praši in smeti bivalnih prostorov s pepelom, drvmi ali neprijetnim vonjem oljne cisterne.

Poznamo visokotemperaturne in nizkotemperaturne toplotne črpalke.

Visokotemperaturne toplotne črpalke imajo izredna območja delovanja, saj lahko pozimi nemoteno delujejo tudi do več kot -25°C zunanje temperature, dnevni prostori pa še zmeraj ohranjajo visoko bivalno temperaturo. Omenjene toplotne črpalke so idealne za radiatorsko ogrevane hiše ter za večje, starejše ali slabo izolirane objekte. Z visoko temperaturno toplotno črpalko ne boste potrebovali dopolnilnega dodatnega ogrevanja tudi v najhujših zimskih alpskih razmerah. Visoko temperaturne toplotne črpalke so tiste, ki lahko ogrevajo vodo potrebno za ogrevanje radiatorjev in nemoteno delujejo tudi do zunanje temperature -25°C.

Nizkotemperaturne toplotne črpalke so primerne za območja kjer pozimi niso izražene enormno nizke zunanje temperature, območja pod -8°C. Ravno tako so primerna za sistem ogrevanja, kjer je poleg toplotne črpalke nameščen dodaten vir ogrevanja kot je kamin ali drug ogrevalni sistem. Nizko temperaturne toplotne črpalke so ravno tako zelo priporočljive  v sistemih  talnega gretja stanovanjskih enot. Prednost nizko temperaturnih toplotnih črpalk pa je tudi višji COP, kot ga imajo visoko temperaturne toplotne črpalke. Pri nizkih temperaturah, ko se moč sistema drastično zmanjša velja predvsem v alpskih legah.