Tehnike nakupa podjetja

nakup d.o.oNakup podjetja d.o.o. je odlična rešitev za vse, ki nimajo dovolj lastnega kapitala, radi pa bi s poslovanjem pričeli takoj. Za marsikoga je prva velika ovira že obveznost vplačila osnovnega kapitala, ki znaša 7.500€. Obstaja ena od možnosti, ki jo ponujajo podjetja, in sicer nakup podjetja d.o.o., to pomeni da je podjetje d.o.o. že prej ustanovljeno.

Ena izmed prvih stvari, o katerih se morata sporazumeti kupec in prodajalec, je izbira primerne tehnike nakupa podjetja.  Takrat ko kupec na podlagi sklenjene prodajne pogodbe pridobi nadzor nad ciljnim podjetjem, govorimo o prodaji in nakupu podjetja. Nakup podjetja pomeni prevzem podjetja.

Pred odločitvijo za nakup določenega podjetja, mora kupec oceniti ali posel, v katerega se namerava podati dobro pozna:

  • kje v poslu so dobički in kako jih povečati,
  • kje se izgubi največ kapitala in kako to izgubo minimizirati,
  • kje v poslu so težave in kako jih rešiti,
  • kako storitev oziroma izdelek učinkovito uveljaviti na trg.

Tehnike nakupa podjetja so:

Osnovni tehniki nakupa podjetja sta:

  • Nakup delnic družbe – nosilec ciljnega podjetja. Kupijo se delnice družbe od njenih delničarjev v zameno za denar ali kakšno drugo obliko plačila, kot so npr.: delnice, obveznice…
  • Nakup sredstev družbe – sestavljajo ciljno podjetje. S prevzemom podjetja na način odkupa vseh ali večjega dela sredstev družbe kupec kupi od same družbe njeno podjetje v celoti ali v pretežnem delu. Delničarji družbe v tem primeru niso prodajalci podjetja, ampak je to družba sama.

Ostale možne tehnike nakupa:

  • Kombinacija nakupa delnic in nakupa sredstev – Z vnaprej izbranimi sredstvi, pravicami in obveznostmi, ki jih kupec želi kupiti od družbe, se ustanovi novo družbo, in sicer hčerinsko družbo.
  • Nakup s kreditnim vzvodom – nakup delnic s posojili. Če to stori management družbe, potem je to managerski prevzem podjetja.
  • Nakup z združitvijo oz. spojitvijo – dvostopenjski nakup podjetja. Novoustanovljena družba kupi delnice ciljne družbe in potem se obe združita.