Coworking

coworkingVedno več ljudi je samozaposlenih ali dela v manjših (lastnih) podjetjih. Nekateri posamezniki so sami sprejeli to izbiro, druge pa je v to prisilila gospodarska situacija. Projekcije kažejo, da se bo delež tovrstno delovne aktivne populacije povečal. Zato je skladno s tem potrebno razmišljat, kako zagotoviti optimalne pogoje temu segmentu profesionalcev, da bodo lahko ti učinkovito izrabili svoj potencial in aktivno prispevali k ponovnemu zagonu gospodarstva. Slovenia coworking se zavzema za promocijo in popularizacijo coworkinga v Sloveniji kot inovativnega in učinkovitega delovnega pristopa. Za ponoven zagon gospodarstva in ustvarjanje boljše družbe.

Coworking je sodoben način dela, ki samozaposlenim in drugim profesionalcem omogočada si občasno ali stalno delijo »sodelavni« prostor z drugimi ustvarjalci iz svoje ali sorodnih panog.

Coworking je filozofija, ki vzpodbuja spontano mreženje nadarjenih posameznikov različnih profilov. Profesionalci se glede na trenutne želje in potrebe povezujejo na projektih, med seboj si izmenjujejo izkušnje ter si pomagajo in skupaj ustvarjajo. S coworkingom se spodbuja razvoj inovacij in predstavlja obetavno rešitev za ponoven zagon gospodarstva in ustvarjanje boljše družbe.

Coworkerji so novodobni nomadi. Svobodni poklici in druga fleksibilna delovna razmerja jim omogočajo, da lahko izbirajo svoj čas, kraj, način dela ter intenzivnost povezovanja, sodelovanja in druženja v delovnem okolju. Coworker je oseba, ki se odloči, da si želi občasno ali stalno deliti »sodelavni« prostor z drugimi profesionalci iz svoje ali sorodnih panog. S tem pride do mreženja posameznikov, saj se povezujejo na projektih, si izmenjujejo izkušnje, si medsebojno pomagajo in skupaj ustvarjajo.

Coworkerji delajo na različnih področjih in imajo raznoliko izobrazbo. Najpogosteje se take oblike dela poslužujejo oblikovalci, programerji, pisci, misleci, web načrtovalci, raziskovalci, vodje projektov, fotografi, arhitekti, umetniki, prevajalci, PR-ovci… torej, ustvarjalni ljudje najrazličnejših poklicev, ki najpogosteje delajo na področju kreativnih industrij.

Prostori namenjeni coworkerjem, nudijo stalno ali občasno ustvarjalno sodelovalno delovno okolje. Uporabniki lahko delujejo neodvisno in se medsebojno povezujejo.